studiujepracuje.pl / privacy policy

Privacy policy and RODO

Information on the processing of personal data by Intraservis Job spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Who is the information for?

The clause describes the principles of data processing:
• Clients and contractors;
• potential customers;
• Recipients of marketing content;
• People acting on behalf of clients;
and is provided in accordance with the obligation under Art. 13 and 14 of the PEiR Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (Official Journal EU L of 2016 119, p. 1 as amended) - hereinafter referred to as GDPR.

Administrator's details and contact details The administrator, i.e. responsible for ensuring the confidentiality of your data, is:

Intraservis Job limited liability company limited partnership
Address: ul. Tadeusza Kościuszki 10B, 72-100 Goleniów
Telephone: +48 918 511 153, e-mail: bazadanych@intraservis.pl

Purpose and basics of data processing

 

Prawa przysługujące na mocy RODO

Każdej osobie przysługuje prawo:
• Wycofania zgody, na podstawie której dane są przetwarzane;
• Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych.
W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się pisemnie, mailowo lub 
telefonicznie z Administratorem.

Prawo złożenia skargi

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie do Prezesa UODO.

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym poprawne działanie usług takich jak strona internetowa, czy program do wysyłania poczty e-mail. Dane klientów oraz kontrahentów mogą być udostępnione do współpracującej kancelarii prawnej, biura rachunkowego, firmy windykacyjnej, firmy księgowej, operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

Źródło danych i zakres udostępnianych danych

Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Jednakże dane osób działających w imieniu klientów i kontrahentów mogą być przekazywane Administratorowi w treści zawieranych umów lub zleceń. Zakres takich danych to imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy oraz służbowe dane kontaktowe. Administrator może także pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak KRS, CEIDG czy  biała lista podatników w celu próby nawiązania współpracy lub weryfikacji danych rejestrowych klienta/kontrahenta. Zakres pozyskanych danych jest zgodny z zakresem publicznie udostępnionych w tych rejestrach informacji.

Duration of data storage

 

Voluntary data provision

 

What cookies do we use?

We use cookies on our website, which contain information that allows us to adapt the content to your needs, improve the operation of our website and analyse traffic on our website.

What can you do to change cookie settings?

If you do not agree to our use of cookies, or you want to limit the use of cookies, you may opt out of using our website or change the settings of your web browser.

You must remember that limiting or only the cookies we use may affect some of the functionalities that are available on our website.

More details on the possibility of changing cookie settings can be obtained in the menu of your web browser in the "help" section.

Information Safety

We take data security very seriously. That is why we make every effort to protect our website against unauthorized access by third parties, and we control the methods of collecting, storing and processing information. We use, among others, a firewall, server security devices, encryption devices and physical security measures. We only provide access to data to employees and entities who must have access to them for processing only for the purposes described in the privacy policy.

Partners privacy policy

GOOGLE PRIVACY POLICY

CONTACT

We are there for you

Do you want to join the project? We are waiting just for you. Feel free to contact us now.

  • Customer service
  • Goleniów, ul. Tadeusza Kościuszki 10b
HAVE ANY QUESTIONS?

Write to us

Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly