studiujepracuje.pl / study directions / WSB University / Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

WSB University
Duration
Studies extramural
Received the degree of

Study direction description

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień (nauczycielska) to interdyscyplinarny moduł kształcenia, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia działań wychowawczo-resocjalizacyjnych oraz resocjalizacyjno-penitencjarnych. Zapoznasz się z mechanizmami powstawania zachowań ryzykownych, które prowadzą do niedostosowania społecznego.

W kompleksowo opracowanej siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: diagnostyka w pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej, metodyka pracy socjoterapeutycznej, podstawy kryminologii, pedagogika resocjalizacyjna. Nauczysz się opracowywać i realizować działania profilaktyczne, które mają zapobiegać niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży w środowisku otwartym i zamkniętym.

Document obtained

Cities

Bydgoszcz
Gdansk
Gdynia
Toruń

Contact us

Job offers in the chosen field of study

Available Job Offers

CONTACT

We are there for you

Do you want to join the project? We are waiting just for you. Feel free to contact us now.

  • Customer service
  • Goleniów, ul. Tadeusza Kościuszki 10b
HAVE ANY QUESTIONS?

Write to us

Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly