studiujepracuje.pl / study directions / WSB University / Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

WSB University
Duration
Studies extramural
Received the degree of

Study direction description

•  Arteterapia to terapia przez twórczość. Traktuje ona artystyczne środki przekazu, jako podstawowy sposób komunikacji. Uczestnicy sesji arteterapii nie muszą posiadać zdolności artystycznych. Ta metoda może być szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć poprzez słowa. Arteterapia pomaga odnaleźć motywację do życia i pracować na własnym potencjale i mocnych stronach. 


•  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku terapeuty pedagogicznego, czyli posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających uzdolnienia oraz warsztatów arteterapii.

Uwaga! Program studiów jest zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli

W trakcie studiów będziesz uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach, m.in. z:

  • organizacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego – podstawy  teoretyczne
  • elementów socjoterapii w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i z zaburzeniami zachowania
  • warsztaty umiejętności wychowawczych
  • metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
  • metodyki pracy z uczniem z grupy ryzyka dysleksji i dyskalkulii.
Document obtained

Cities

Gdansk
Gdynia

Contact us

Job offers in the chosen field of study

Available Job Offers

CONTACT

We are there for you

Do you want to join the project? We are waiting just for you. Feel free to contact us now.

  • Customer service
  • Goleniów, ul. Tadeusza Kościuszki 10b
HAVE ANY QUESTIONS?

Write to us

Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly