Finanse i rachunkowość

Gdańsk School of Higher Education
Duration
Studies extramural
Received the degree of

Study direction description

Finanse i Rachunkowość posiada specjalistyczną zaawansowaną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości (w tym sprawozdawczości i rachunkowości zarządczej). Jest świadomy różnych rodzajów ryzyka występujących w procesach finansowych, w tym dotyczących krajowych i zagranicznych rynków finansowych i makrootoczenia oraz umie nimi zarządzać. Dysponuje wiedzą pozwalającą na analizowanie zjawisk zachodzących na globalnych rynkach finansowych. Potrafi samodzielnie przeprowadzać zaawansowane analizy finansowe i wyciągać z nich wnioski. Jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz ma świadomość ich skutków dla finansów organizacji, której dotyczą. Jest przygotowany do prowadzenia działalności doradczej w zakresie finansów i rachunkowości

Document obtained

Contact us

CONTACT

We are there for you

Do you want to join the project? We are waiting just for you. Feel free to contact us now.

  • Customer service
  • Goleniów, ul. Tadeusza Kościuszki 10b
HAVE ANY QUESTIONS?

Write to us

Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly