Moduł penitencjarny

Gdańsk School of Higher Education
Duration
Studies online
Received the degree of

Study direction description

Przestępczość jest jednym z tematów, które wolimy omijać, identyfikować jako niedotyczące nas, odsuwać od siebie na bezpieczną odległość i zamykać za szybami telewizorów, które chronią nas przed bezpośrednią, realną konfrontacją z tym, co dzieje się zawsze na cudzych podwórkach. Szersza, ponadindywidualna perspektywa uświadamia nam jednak, że nasza dzielnica, miasto, kraj, to jak najbardziej wspólne podwórka, przestrzenie, za które wszyscy bierzemy odpowiedzialność i na które nie warto zamykać oczu, nawet, jeśli to, co zobaczymy wzbudzi w nas dyskomfort, zaburzy estetykę, wpędzi w przygnębienie. Każda z tych emocji jest bowiem punktem wyjścia do uruchomienia krytycznej refleksji a w konsekwencji – puntem zapalnym zmian. W statystykach przytaczanych co jakiś czas przez media rzadko kiedy znajdziemy krzepiące informacje – przestępczość, zwłaszcza wśród nieletnich, z roku na rok rośnie a obecność tego zjawiska staje się niemalże oczywistością. Dla tych, którzy wciąż nie przechodzą nad nim do porządku dziennego, mają w sobie reakcyjność i niezgodę na pozostawianie trudnych spraw samym sobie i chcą pomagać osobom pozostającym w konflikcie z prawem, powstały studia na kierunku pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna.

Document obtained

Contact us

Job offers in the chosen field of study

Available Job Offers

CONTACT

We are there for you

Do you want to join the project? We are waiting just for you. Feel free to contact us now.

  • Customer service
  • Goleniów, ul. Tadeusza Kościuszki 10b
HAVE ANY QUESTIONS?

Write to us

Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly