Informatyka w zarządzaniu

Gdańsk School of Higher Education
Duration
Studies online
Received the degree of

Study direction description

Informatyka w Zarządzaniu I stopnia to studia o praktycznym charakterze. Słuchacze tego kierunku w czasie kolejnych zajęć w pracowniach uczą się tworzenia i eksploatacji systemów informatycznych. Dokonują ich oceny pod względem efektywności i nabywają umiejętności ich sprawnego wykorzystania w praktyce. Z uwagi na charakter studiów w trakcie nauki poruszane są także zagadnienia zarządzania, w tym przede wszystkim zarządzania innowacjami. Program studiów obejmuje też elementy zarządzania w różnych branżach, w tym przede wszystkim w logistyce i administracji publicznej.

Document obtained

Contact us

Job offers in the chosen field of study

Available Job Offers

CONTACT

We are there for you

Do you want to join the project? We are waiting just for you. Feel free to contact us now.

  • Customer service
  • Goleniów, ul. Tadeusza Kościuszki 10b
HAVE ANY QUESTIONS?

Write to us

Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly