Doradztwo zawodowe i coaching

Collegium Humanum - Warsaw Management School
Duration
Studies online
Received the degree of

Study direction description

Doradztwo zawodowe i coaching to innowacyjna specjalność na studiach I stopnia z zakresu zarządzania, wyposażająca przyszłych absolwentów w jedne z najbardziej pożądanych na rynku pracy kompetencji. Należy do nich nie tylko sprawne zarządzanie projektami, kadrami, zasobami ludzkimi, czy procedurami, ale również umiejętność zarządzania samym sobą, w tym własnymi talentami, słabościami, czasem, niepewnością czy karierą zawodową.

W zakresie doradztwa zawodowego znajduje się m.in. doradztwo i wspieranie ludzi dorosłych w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy i wspieraniu ich rozwoju zawodowego oraz wskazaniu właściwej drogi kariery zawodowej. Zdobycie podczas kształcenia umiejętności oraz kwalifikacji pozwala na podjęcie pracy doradcy zawodowego w różnego rodzaju instytucjach rynku pracy, a także podjęcie wolnego zawodu jako edukator, trener rozwoju osobistego, czy specjalista doradztwa personalnego. O wartości coachingu nie stanowi jego popularność, lecz realny wpływ, jaki wywiera na osoby, które z niego czerpią. Według raportu „Building a coaching culture with millennial leaders” (2017), coaching – obok inteligencji emocjonalnej oraz inspirowania innych – należy do trzech najważniejszych kompetencji współczesnego lidera. O słuszności tego ujęcia świadczy fakt, że każda z firm znajdujących się na liście 500 Magazynu Fortune korzysta z coachingu.Wbrew obiegowym opiniom coaching nie jest wytworem XXI wieku. W pełni udokumentowana obecność coachingu jako metody rozwoju organizacji i pracowników pochodzi już z lat 50. XX wieku. (prace Roberta Katza czy Mylesa Mace’a) Z biegiem czasu coaching przenikał do coraz większej liczby obszarów, zaznaczając silnie swoją obecność również na kontynencie europejskim (John Whitmore, Graham Alexander).

Document obtained

Cities

Poznan
Rzeszow
Warsaw
Wroclaw

Contact us

Job offers in the chosen field of study

Available Job Offers

CONTACT

We are there for you

Do you want to join the project? We are waiting just for you. Feel free to contact us now.

  • Customer service
  • Goleniów, ul. Tadeusza Kościuszki 10b
HAVE ANY QUESTIONS?

Write to us

Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly