Opiekuńczo-wychowawcza

HIGH SCHOOL OF MANAGEMENT STAFF
Duration
Studies online
Received the degree of

Study direction description

Opiekunowie i wychowawcy – kojarzeni z czasem spędzonym w szkolnej ławie lub z kolonijnymi wyjazdami. Surowi lub liberalni, zapadający nam w pamięć ze względu na umiejętność stworzenia wyjątkowo dobrych relacji lub za sprawą nie do końca sprawiedliwych decyzji. Kim jest zatem wychowawca doskonały? Czy istnieje katalog cech, które mogą zadecydować o czyichś predyspozycjach do wykonywania tego niełatwego zawodu? Wiele zależy od umiejętności uruchomienia indywidualnego podejścia do każdej sytuacji dydaktycznej. Przed wyjątkowo złożonym zadaniem stają pedagodzy, którzy zdecydują się na pracę w ośrodkach i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Do standardowych wyzwań edukacyjno-wychowawczych dołożyć muszą bowiem specyfikę pracy z osobami wymagającymi szczególnego podejścia ze względu na chorobę, trudną sytuację społeczną, materialną lub psychiczną. Do tak istotnej roli przygotowują się adepci, którzy wybrali studia na kierunku pedagogika – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Document obtained

Contact us

Job offers in the chosen field of study

Available Job Offers

CONTACT

We are there for you

Do you want to join the project? We are waiting just for you. Feel free to contact us now.

  • Customer service
  • Goleniów, ul. Tadeusza Kościuszki 10b
HAVE ANY QUESTIONS?

Write to us

Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly